DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Số Văn bản công bố Biểu mẫu của thông tư Số Thông tư áp dụng Ngày công bố Tệp đính kèm
1 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 2020 2775/STC-QLNS B61 TT343 14/07/2020 thực hiện 6T.doc
2 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 2020 2775/STC-QLNS B60 TT343 14/07/2020 thực hiện 6T.doc
TH-2020-6T-B60-TT343-19.xlsx
3 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 2020 2775/STC-QLNS B59 TT343 14/07/2020 thực hiện 6T.doc
TH-2020-6T-B59-TT343-19.xlsx
4 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 2020 2349/BC-STC 15/06/2020 2349signed_20200615052950136130 (1).pdf
5 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 2020 2013 22/05/2020 2013.pdf
6 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính Thái Nguyên năm 2020 2020 111 13/05/2020 QĐ 111_Tiet_kiem_chong_lang_phi.pdf
7 Quyết định điều động công chức 2020 106/QĐ-STC 11/05/2020 106 Dieu dong Duong thị yen.pdf
8 Quyết định điều động công chức 2020 105/QĐ-STC 11/05/2020 105 dieu dong Tran Trung lam.pdf
9 Điều động và bổ nhiệm Phó phòng Quản lý Ngân sách 2020 97/QĐ-STC 08/05/2020 97 Dieu dong va bo nhiem Nguyen thị thanh tam.pdf
10 Quyết định điều động công chức 2020 95/QĐ-STC 08/05/2020 95qd Nguyen Viet Hung dieu dong.pdf