DANH SÁCH NỘI DUNG CÔNG KHAI

Không tìm thấy văn bản nào phù hợp
STT Tên báo cáo Năm Số Văn bản công bố Biểu mẫu của thông tư Số Thông tư áp dụng Ngày công bố Tệp đính kèm
31 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng 2019 155/QD-STC 155/QD-STC 21/06/2019 155 QD BNL Nguyen thi Thanh Tam.pdf
32 Quyết định bổ nhiệm lại Phó phòng Tài chính Đầu Tư 2019 151/QD-STC 151/QD-STC 21/06/2019 151 QD BNL Dinh thi Thuy Duong.pdf
33 Quyết định bổ nhiệm lại Chánh thanh tra Tài chính 2019 82/QD-STC 82/QD-STC 26/03/2019 82 Bo nhiem la Ha Thi Bich Hanh.pdf.pdf
34 Quyết định bổ nhiệm lại phó trưởng phòng Tài chính HCSN 2019 86/QĐ-STC 86/QĐ-STC 26/02/2019 68QDBNLLien.pdf
35 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV năm 2019 2019 3530/BC-STC 3530/BC-STC 13/09/2019 3530signed_20190913032542926920.pdf
36 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 2019 2052/BC-STC 2052/BC-STC 05/06/2019 2052signed_20190605051745572570.pdf
37 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2019 2019 798/BC-STC 798/BC-STC 07/03/2019 798signed_20190307043603932930 .pdf
38 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên 2019 689/KH-STC 689/KH-STC 26/02/2019 689signed_20190226092838633630.pdf
39 QĐ công khai công bố xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 2019 QĐ 228/QĐ-STC QĐ 228/QĐ-STC 17/09/2019 QĐ 228_công khai công bố xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 .pdf
40 QĐ 227_công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 nguồn kinh phí trích kết quả thanh tra 2019 QĐ 227/QĐ-STC QĐ 227/QĐ-STC 17/09/2019 QĐ 227_công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 nguồn kinh phí trích kết quả thanh tra.pdf